De fleste av Ocean Signal sine produkter inneholder Lithium batterier som er regulert for å bringe med seg som passasjer på fly. De følgende reglene og føringene vil hjelpe deg med å medbringe Ocean Signal produkter på fly for personlig bruk. 

(For forsendelser via flyfrakt må de til enhver tid gjeldene IATA reguleringene gjelde)

Produkter som inneholder lithium batterier kan bli brakt med på fly som håndbagasje under IATA regulation 2.3.5.9. (currently 59th Edition 2017). 

Alle produktene under inneholder ett eller flere batterier som inneholder under 2 gram Lithium metal per batteri og har alle blitt testet i henhold til "UN Manual of Tests and Criteria, Part III, Subsection 38.3". 

Når du bringer med deg produkter eller ekstra batterier, vennligst overhold følgende krav: 

- Pass på at enheten er beskyttet fra utilsiktet aktivering. Normalt vil det holde å benytte seg av den originale emballasjen eller pakke inn enheten i beskyttelse, som for eksempel bobleplast.

- Hvis du bringer med deg ekstra batterier, pass på at de er pakket individuelt og på en slik måte at du unngår kortsluttning av batteriet.

- Vennligst sjekk med det aktuelle flyselskapet for eventuelt andre føringer de kan ha før du reiser

Material Safety Data Sheet for batteri eller batterier I hvert produkt er listet under. Det er anbefalt å ta dette/disse med deg på flyreiser, slik at du kan fremlegge nødvendig dokumentasjon.